Inschrijfformulier Lidmaatschap Aquariumvereniging De Siervis

Contributie:

Categorie                 Siervis           Siervis+NBAT          + Het Aquarium

Lid                              € 35,–           € 51,–                       € 76,–

Lid                                             Het Aquarium digitaal   € 55,–

Jeugdlid (t/m 18)       € 30,–           € 46,–                       € 71,–

Jeugdlid                                     Het Aquarium digitaal   € 50,–

Huisgenoot              € 15,–           n.v.t.                         n.v.t.

Inschrijving geschiedt door storting op  NL 51 RABO 0156 5821 63