De Siervis

Aquariumvereniging voor Oosterhout en omgeving

Opgericht 1 februari 1978

Aangesloten bij de N.B.A.T.

 

Ingeschreven onder nummer 40258165bij de K.V.K. te Tilburg

 

Bankrekening:       NL 51 RABO 0156 5821 63   t.n.v. A.V. de Siervis

 

Website:                   www.desiervis.nl

Email:                         info@desiervis.nl

 

Clublocatie:             MEK

Stichting Milieu, Educatie & Kinderboerderij

Veerseweg 100

4901 ZE  Oosterhout

 

Contributie:

Categorie                 Siervis           Siervis+NBAT          + Het Aquarium

Lid                              € 35,–           € 51,–                       € 76,–

Lid                                             Het Aquarium digitaal   € 55,–

Jeugdlid (t/m 18)       € 30,–           € 46,–                       € 71,–

Jeugdlid                                     Het Aquarium digitaal   € 50,–

Huisgenoot              € 15,–           n.v.t.                         n.v.t.

Inschrijving geschiedt door storting op  NL 51 RABO 0156 5821 63