linkerblkboven

De Siervis
Aquariumvereniging voor Oosterhout en omgeving
Opgericht 1 februari 1978.
Aangesloten bij de N.B.A.T.

Ingeschreven onder nummer 40258165bij de K.V.K. te Tilburg

Bankrekening:       NL 51 RABO 0156 5821 63   t.n.v. A.V. de Siervis
Website:                   www.desiervis.nl
Email:                         info@desiervis.nl

Clublocatie:             MEK
Stichting Milieu, Educatie & Kinderboerderij
Veerseweg 100
4901 ZE  Oosterhout

Contributie:

Categorie                 Siervis           Siervis+NBAT          + Het Aquarium
Lid                              € 35,–           € 51,–                       € 76,–
Lid                                             Het Aquarium digitaal   € 55,–
Jeugdlid (t/m 18)       € 30,–           € 46,–                       € 71,–
Jeugdlid                                     Het Aquarium digitaal   € 50,–
Huisgenoot              € 15,–           n.v.t.                         n.v.t.

Inschrijving geschiedt door storting op  NL 51 RABO 0156 5821 63