Reglement Siervis Nieuwjaarsbeurs

1. Algemeen

 • Roken is ten strengste verboden.
 • Huisdieren worden in principe geen toegang verleend.( uitzondering van een hulphond)
 • De handel beperkt zich uitsluitend tot de beursvloer op gereserveerde stands.
  Het verhandelen van dieren en/of goederen op de parkeerplaats of het schoolplein is dan ook niet toegestaan.
  Bezoekers is het NIET toegestaan in het gebouw dieren en/of goederen te ruilen of te verhandelen.
 • Aan kinderen onder de 18 jaar mogen geen goederen en/of dieren worden verkocht indien zij niet begeleid worden door een volwassen persoon.
 • Op deze beurs zijn alle wettelijke eisen van toepassing, waaronder CITES.

 

2.  Openingstijden

 • De beurs is geopend van 11:00 uur tot 15:00 uur.

 

3. Opbouwen en afbreken stands.

 • Opbouwen van de stand kan vanaf 9:00 uur tot 11:00 uur, daarna is de beurs voor publiek geopend
 • Afbreken gebeurt pas om 15.00 uur tenzij de organisatie anders aangeeft.

 

 

4. Stroomvoorziening

 • De stroomvoorziening zal op een centraal punt bij uw stand beschikbaar zijn. Het is van belang dat u zelf zorgt voor voldoende verdeling met kabels vanaf dit punt.
  Graag bij reservering aangeven of stroomvoorziening gewenst is.
  Vanwege de te hoge stroombelasting is het niet toegestaan om koelkasten, diepvriezers, koffiezetapparaten of waterkokers op de stand te gebruiken. De elektra zit bij de prijs inbegrepen, maak hier geen misbruik van.

5. Watervoorziening.

 • Er is een beperkte mogelijkheid tot het tappen van water.
  Dit kan alleen in de toiletten.
  Dit geldt ook voor het afvoeren van water.
  Let wel op dat u de toiletten schoon houdt.

6. Afval.

 • Wij verzoeken u de stand schoon achter te laten.
  Groot afval dient u zelf mee te nemen.
  Voor klein afval zijn afvalbakken aanwezig.

7. Internet

 • Er is geen wifi aanwezig.

8. Pinautomaten

 • Ieder jaar blijkt er weer een tekort aan cash geld te zijn. Dit heeft de afgelopen jaren regelmatig ervoor gezorgd dat klanten geen aankopen konden doen. Zorg er dus voor dat u een pin apparaat bij heeft om nee verkoop tegen te gaan.

 

9.  Parkeren

 • Op het schoolplein mag niet worden geparkeerd.
  Het schoolplein kan de belasting van een groot aantal auto’s en vrachtwagens niet aan.
  Na het laden en/of lossen moeten de wagens/vrachtwagens buiten het schoolplein worden geparkeerd.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

 

10. Vakbekwaamheidscertificaat.

 • Handelaren moeten hun vakbekwaamheidscertificaat kunnen tonen.

 

11. Betalingen en restitutie

 • Uiterlijk 14 dagen voor de datum van de beurs moet het bedrag van de stand huur zijn overgemaakt.
  Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop het banknummer van De Siervis.
 • Bij annulering met een geldige reden geldt dat indien dit plaats vind tot 14 dagen voor aanvang van de beurs dat de verschuldigde stand huur aan u wordt terug betaald.
  Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de beurs vervalt het recht op restitutie van de stand huur.
 • Bij niet doorgaan van de beurs om redenen die behoren tot overmacht zal de reeds betaalde stand huur terugbetaald worden.

12. Dieren algemeen.

 • Het transport van de dieren naar de beurs verloopt onder uw eigen verantwoording. Wij raden u echter met nadruk aan rekening te houden met het welzijn van de dieren tijdens het transport. Dat betekent dat u zorg draagt voor voldoende ruimte, niet te veel dieren bij elkaar plaatst en dat ze donker vervoerd worden.
 • Alle aangeboden dieren dienen een goede gezondheid te hebben. Bij twijfel kan de organisatie u hierop aanspreken en bij ernstige gevallen u de toegang tot de beursvloer ontzeggen.
 • Alle aangeboden dieren dienen legaal in Nederland verhandeld te mogen worden.
 • Giftige dieren dan wel dieren die op enigerlei wijze een gevaar voor de bezoekers kunnen opleveren mogen niet worden aangeboden.
 • Dieren moeten in de daarvoor bestemde hokken/kooien blijven.
  Een uitzondering hierop vormen de dieren die tijdens een presentatie getoond worden onder toezicht en verantwoording van de presentator.
 • Indien u vissen wilt aanbieden dient u dit op een voor de dieren zo goed mogelijke manier te doen. Indien u daarbij besluit vissen in zakjes aan te bieden, dan bent u verplicht de dieren op zuurstof te zetten.
 • U dient er op toe te zien dat de zakjes niet worden opgepakt. Tevens dienen de zakjes geplaatst te worden op een manier dat deze niet kunnen vallen.
 • De zakjes dienen te zijn aangepast aan het formaat van de vissen. Vissen groter dan 10 cm dienen in zakken die geschikt zijn voor Koi te worden aangeboden.
 • Indien vissen vanuit een aquarium worden verkocht dient dit aquarium voorzien te zijn van schoon water, de juiste temperatuur en watercirculatie. De afmetingen van het aquarium dienen in lijn te zijn met de verzorgingseisen van de vissen die er in worden aangeboden.
 • Voor alle overige manieren van vissen aanbieden geldt dat de verhouding water/lucht optimaal dient te zijn. Tevens dient hier watercirculatie en/of een luchtpompje aanwezig te zijn.