Uitnodiging voor zaterdag 16-11-2019

Bakkenschouw bij Mark Dijkers.
Deze maand organiseren we wederom een Bakkenschouw.
Een van onze leden, Mark Dijkers,
heet u op zaterdag 16 november a.s. van harte
welkom. Zijn huis en aquarium staat ter onze beschikking,
dwz we zijn welkom om te komen kijken.
Een mooie kans om ‘live’ een aquarium uit onze vereniging
te zien.

Het adres van Mark vindt u in ons maandblad op blz. 5

Uitnodiging voor de verenigings avond op maandag 2-12-2019

Dhr. Leo van de Meer geeft op deze avond een lezing over levendbarenden.

We hebben Leo de volgende vraag voorgelegd:

Waar we naar zoeken is een lezing over levendbarenden die net wat anders zijn dan de guppen, plaatjes en zwaarddragers, maar die toch met enige regelmaat in de handel te vinden zijn. Daarnaast zien we vaak problemen bij het houden van levendbarenden als het gaat over de juiste aantallen in een bak en de verhouding mannetjes/vrouwtjes.

Leo heeft toegezegd er een mooie lezing over te maken